Đồng bộ thiết bị Classbook với máy tính PC của bạn.
Đồng bộ nội dung sách giáo khoa, sách bài tập, sách tham khảo, ứng dụng học tập từ máy tính PC và thiết bị Classbook của bạn một cách thuận tiện và kết nối qua cổng USB đơn giản.
Giao diện đẹp mắt, dễ sử dụng
Phần mềm cho máy tính Classbook Manager 2013 có giao diện được cập nhật mới nhất và có danh mục thân thiện với người dùng, cho phép bạn kết nối, đồng bộ hóa, quản lý và cập nhật thiết bị Classbook của mình một cách dễ dàng.
Khai thác kho sách và ứng dụng học tập Classbook Store
Tải về các sách tham khảo, ứng dụng học tập từ Classbook Store vào thiết bị và sau đó bạn có thể sử dụng dễ dàng sử dụng bất cứ đâu.
Dễ dàng quản lý các ứng dụng của bạn
Bổ sung và gỡ bỏ các ứng dụng, trò chơi phục vụ giáo dục và nhiều chức năng hơn nữa.
Chuyển nội dung giữa các thiết bị Classbook của bạn
Những cuốn sách và ứng dụng đã mua có thể được chuyển sang thiết bị Classbook mới của bạn một cách thuận tiện. Bạn không phải mua lại các nội dung này khi thay đổi thiết bị. * Số lượng thiết bị có thể đồng bộ phụ thuộc vào chính sách của công ty
Cài đặt và sử dụng dễ dàng
• Tài liệu hướng dẫn cài đặt - Tải tại đây
• Trình kết nối thiết bị - Tải tại đây
• Classbook Manager - Tải tại đây