Cho vào giỏ hàng
14.400₫
Giá bìa: 48.000₫
Tiết kiệm: 70.0%
Tiếng Anh lớp 5 tập 1 (Chương trình 2020)
Tác giả:
Nhà xuất bản: NXB Giáo Dục
Nhà cung cấp:
Năm xuất bản:
Phiên bản: 20150914
Bạn có thể mua thêm
Dữ liệu mở rộng 2.000₫
Bài tập trắc nghiệm 5.000₫
Đánh giá: 
9 người đánh giá  (Bạn phải đăng nhập để đánh giá)
Nội dung: Đọc thêm
Sách Tiếng Anh lớp 5 được NXB Giáo dục Việt Nam tổ chức biên soạn theo Chương trình thí điểm Tiếng Anh Tiểu học do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành theo Quyết định số 3321/QĐ-BGDĐT ngày 12 tháng 8 năm 2010, trong đó tiếng Anh được dạy từ lớp 3 đến lớp 5.

Sách được biên soạn theo đường hướng giao tiếp, giúp học sinh bước đầu hình thành và phát triển năng lực giao tiếp bằng tiếng Anh thông qua bốn kĩ năng nghe, nói, đọc và viết, trong đó ưu tiên phát triển hai kĩ năng nghe và nói.

Tiếng Anh lớp 5, tập 1 xoay quanh hai chủ đề giao tiếp gần gũi với học sinh: Me and My Friends, Me and My School. Mỗi chủ điểm được chia thành năm đơn vị bài học (Unit) tương ứng với năm chủ đề của chương trình.

Tiếng Anh lớp 5 được biên soạn dựa trên cơ sở những kinh nghiệm thực tiễn của việc dạy và học tiếng Anh Tiểu học ở Việt Nam với sự hợp tác, hỗ trợ về chuyên môn, kĩ thuật của NXB Macmillan East Asia.